Dataset: YSU-F
Taxa: Lycoperdon
Search Criteria: excluding cultivated/captive occurrences

12
Page 1, records 1-100 of 116

Yugra State University Fungarium, specimen-based


YSU:F
00560Filippova, Nina   2008-08-12
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Purovskiy Rayon, Noviy Urengoy vicinities, 66.52 76.51

YSU:F
01159Filippova, Nina   2009-08-13
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
01163Filippova, Nina   2009-08-13
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
01297Filippova, Nina   2008-08-18
Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug, Nadymskiy Rayon, Pangody vicinities, 63.76 76.67

YSU:F
01298Filippova, Nina   2008-08-18
Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug, Nadymskiy Rayon, Pangody vicinities, 63.76 76.67

YSU:F
01299Filippova, Nina   2008-08-16
Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug, Nadymskiy Rayon, Pangody vicinities, 63.09 74.28

YSU:F
01300Filippova, Nina   2008-08-18
Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug, Nadymskiy Rayon, Pangody vicinities, 63.76 76.67

YSU:F
01303Filippova, Nina   2008-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
01304Filippova, Nina   2008-08-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
01305Filippova, Nina   2008-08-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 25 km E from Khanty-Mansiysk, 61.09 69.58

YSU:F
01306Filippova, Nina   2008-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 25 km E from Khanty-Mansiysk, 61.09 69.58

YSU:F
01308Filippova, Nina   2007-09-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 25 km E from Khanty-Mansiysk, 61.09 69.58

YSU:F
01309Filippova, Nina   2007-09-01
Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug, Nefteyuganskiy Rayon, Poykovskiy vicinities, 60.86 71.53

YSU:F
01310Filippova, Nina   2007-09-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 25 km E from Khanty-Mansiysk, 61.09 69.58

YSU:F
01311Filippova, Nina   2007-08-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 25 km E from Khanty-Mansiysk, 61.09 69.58

YSU:F
01312Filippova, Nina   2007-09-01
Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug, Nefteyuganskiy Rayon, Poykovskiy vicinities, 60.86 71.53

YSU:F
01313Filippova, Nina   2007-09-08
Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug, Purovskiy Rayon, Noyabrsk vicinities, 63.18 75.42

YSU:F
02294Filippova, Nina   2010-08-19
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Khanti-Mansiysk vicinities, 60.99 69.04

YSU:F
02302Filippova, Nina   2010-08-19
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
02432Filippova, Nina   2010-08-25
Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug, Sovetskiy Rayon, Kondinskie Ozera Natural Park, 60.9 63.62

YSU:F
02707Filippova, Nina   2010-09-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
02860Filippova, Nina   2010-09-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
02876Filippova, Nina   2010-09-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
02897Filippova, Nina   2010-09-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.88893 68.70255

YSU:F
Lycoperdon excipuliformis
03220Filippova, Nina   2007-09-01
Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug, Nefteyuganskiy Rayon, Poykovskiy vicinities, 60.86 71.53

YSU:F
04594Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.90187 68.71577

YSU:F
04609Bulyonkova, Tatiana; Filippova, Nina   2014-09-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station of YSU, 20 km SW from Khanty-Mansiysk, 60.90187 68.71577

YSU:F
05153Filippova, Nina   2015-06-29
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06668 69.46871

YSU:F
05166Filippova, Nina   2015-06-30
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06668 69.46871

YSU:F
05258Filippova, Nina   2015-07-13
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08392 69.46797

YSU:F
05284Filippova, Nina   2015-07-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08217 69.45351

YSU:F
05285Filippova, Nina   2015-07-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08217 69.45351

YSU:F
05335Filippova, Nina   2015-07-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06646 69.46662

YSU:F
05336Filippova, Nina   2015-07-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06646 69.46662

YSU:F
05432Filippova, Nina   2015-07-21
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08392 69.46797

YSU:F
05493Filippova, Nina   2015-07-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08217 69.45351

YSU:F
05519Filippova, Nina   2015-07-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06646 69.45351

YSU:F
05564Filippova, Nina   2015-07-27
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05367 69.42858

YSU:F
05592Filippova, Nina   2015-07-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.05458 69.41725

YSU:F
05823Filippova, Nina   2015-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06646 69.46662

YSU:F
05824Filippova, Nina   2015-08-06
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06646 69.46662

YSU:F
05922Filippova, Nina   2015-08-12
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06215 69.46797

YSU:F
05923Filippova, Nina   2015-08-12
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.06215 69.46797

YSU:F
05952Filippova, Nina   2015-08-13
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
05953Filippova, Nina   2015-08-13
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 61.08259 69.45434

YSU:F
06199Filippova, Nina   2015-08-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08217 69.45351

YSU:F
06200Filippova, Nina   2015-08-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Shapsha village, 20 km E from Khanty-Mansiysk, 61.08217 69.45351

YSU:F
06838Filippova, Nina   2016-07-19
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 6, Shapsha village, 61.06636 69.47094

YSU:F
07068Filippova, Nina   2016-08-10
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
07093Filippova, Nina   2016-08-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 3, Shapsha village, 61.062729 69.47803

YSU:F
07165Filippova, Nina   2016-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 4, Shapsha village, 61.063343 69.440174

YSU:F
07166Filippova, Nina   2016-08-16
Russian Federation, Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 4, Shapsha village, 61.0633426 69.440174

YSU:F
07181Filippova, Nina   2016-08-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 1, Shapsha village, 61.08379 69.46695

YSU:F
07182Filippova, Nina   2016-08-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 1, Shapsha village, 61.08379 69.46695

YSU:F
07196Filippova, Nina   2016-08-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 6, Shapsha village, 61.06636 69.47094

YSU:F
07212Filippova, Nina   2016-08-22
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
07224Filippova, Nina   2016-08-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
07230Filippova, Nina   2016-08-25
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 3, Shapsha village, 61.062729 69.47803

YSU:F
07439Filippova, Nina   2016-09-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
07624Filippova, Nina   2016-09-23
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 10, Shapsha village, 61.05746 69.44044

YSU:F
07853Andrienko, Eugenia; Filippova, Nina   2017-07-19
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
07861Andrienko, Eugenia; Filippova, Nina   2017-07-20
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 5, Shapsha village, 61.05637 69.40491

YSU:F
07947Filippova, Nina   2017-08-09
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
07955Filippova, Nina   2017-09-01
Respublika Altay, Shebalinskiy Rayon, Cherga village vicinities, 51.574473 85.56223

YSU:F
07956Filippova, Nina   2017-09-01
Respublika Altay, Shebalinskiy Rayon, Cherga village vicinities, 51.574473 85.56223

YSU:F
08077Filippova, Nina   2018-07-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
08285Filippova, Nina   2018-08-11
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station, 60.891954 68.687647

YSU:F
08302Filippova, Nina   2018-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
08318Filippova, Nina; Tomkovich, Konstantin   2018-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
08321Filippova, Nina; Tomkovich, Konstantin   2018-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
08352Filippova, Nina   2018-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Mukhrino field station, house, 60.88898 68.70281

YSU:F
08396Filippova, Nina   2018-08-28
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 2, Shapsha village, 61.08553 69.47594

YSU:F
08427Filippova, Nina   2018-08-21
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Okrug Derevni Kazanka, Mikrorayon Pribrezhnyy, 56.30375 84.98186

YSU:F
08529Filippova, Nina   2018-08-23
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Talovskie Chashi Nature Reserve, 56.29733 85.42166

YSU:F
08574Filippova, Nina   2018-08-25
'Tomskaya Oblast''', Tomskiy Rayon, Arkashevo village vicinities, 56.41557 85.26584

YSU:F
08584Filippova, Nina   2018-08-31
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 9, Shapsha village, 61.05791 69.43936

YSU:F
08614Filippova, Nina   2018-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 7, Shapsha village, 61.05473 69.42897

YSU:F
08615Filippova, Nina   2018-09-01
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 7, Shapsha village, 61.05473 69.42897

YSU:F
08633Filippova, Nina   2018-09-14
'Irkutskaya Oblast''', Irkutskiy Rayon, Baikal lake, Mys Tolstyy, 51.79245 104.611

YSU:F
08654Schigel, Dmitri   2018-09-16
'Irkutskaya Oblast''', The recreation center ""Naratey"" vicinity loc 1, 53.04724 106.72884

YSU:F
08724Zvyagina, Elena   2019-05-24
Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug, Nefteyuganskiy Rayon, Nearby Poikovskiy ?, 60.874 71.669

YSU:F
08785Volkova, K   2019-02-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Nizhnevartovskiy, Museum-ethnographic and ecological park Ugra, 61.36559 76.09136

YSU:F
08843Filippova, Nina   2019-03-07
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Nizhnevartovskiy, Museum-ethnographic and ecological park Ugra, 61.36475 76.09618

YSU:F
09012Filippova, Nina   2019-08-08
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Plot 10, Shapsha village, 61.05746 69.44044

YSU:F
09049Filippova, Nina; Tavshanzhi, Elena; Korikova, Nadezhda; Skuchas, Yulia; Moseevskiy, Aleksey   2019-08-11
Dolina Semi Ruchyev, Khanty-Mansiysk, 60.99782 69.03486

YSU:F
09079Filippova, Nina   2019-08-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
09080Filippova, Nina   2019-08-14
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 2, Shapsha village, 61.081908 69.451578

YSU:F
09106Filippova, Nina   2019-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
09107Filippova, Nina   2019-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
09108Filippova, Nina   2019-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
09109Filippova, Nina   2019-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
09110Filippova, Nina   2019-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
09111Filippova, Nina   2019-08-15
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 1, Shapsha village, 61.084208 69.473388

YSU:F
09151Filippova, Nina   2019-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 6, Shapsha village, 61.05371 69.42799

YSU:F
09153Filippova, Nina   2019-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 6, Shapsha village, 61.05371 69.42799

YSU:F
09154Filippova, Nina   2019-08-16
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 6, Shapsha village, 61.05371 69.42799

YSU:F
09178Filippova, Nina   2019-08-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 5, Shapsha village, 61.05637 69.40491

YSU:F
09179Filippova, Nina   2019-08-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 5, Shapsha village, 61.05637 69.40491

YSU:F
09180Filippova, Nina   2019-08-17
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 5, Shapsha village, 61.05637 69.40491

YSU:F
09223Filippova, Nina   2019-08-18
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Rayon, Route 3, Shapsha village, 61.062729 69.47803


12
Page 1, records 1-100 of 116


Google Map

Google Maps is a web mapping service provided by Google that features a map that users can pan (by dragging the mouse) and zoom (by using the mouse wheel). Collection points are displayed as colored markers that when clicked on, displays the full information for that collection. When multiple species are queried (separated by semi-colons), different colored markers denote each individual species.

Google Earth (KML)

This creates an KML file that can be opened in the Google Earth mapping application. Note that you must have Google Earth installed on your computer to make use of this option.