F. Theissen [1-300]

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0070395
Theissen #s.n.
Gibbera mikaniae (Henn.) Rick & Theiss.
Brazil, Rio Grande do Sul, S. Leopoldo