A.L. de Jaczewski [1-350]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 976190
s.n.
Ustilago echinata J. Schröt.

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0085468
Serebrianikov #s.n. 00 July 1896
Ustilago echinata J. Schröt.
Russian Federation, Maximovskoje prope Rybinsk, provinciae Jaroslavl.

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 160305
Serebrianikow s.n. 00 July 1896
Ustilago echinata J. Schröt.
USSR, Maksimovka, near Rybinsk, Yaroslavskaya Oblast