K. Vanky [1-250]

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP73724
C. Menge s.n. 24 October 1992
Neovossia sumatii S.D. Patil & Gandhe
India, Maharashtra, 30 km south of Pune, Mt. Sinhagad

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1113447
Menge C.; Vanky K. #VANKY 3760; 24 October 1992
Neovossia sumatii S.D. Patil & Gandhe
Indonesia, Maharashtra State, Mt. Sinhagad 18d21'n,73d46'e, 30 km. S. of Pune