G. Briosi and F. Cavara [1-475]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 947026
s.n.
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.