D. Saccardo [1 - 1750 [+19]]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1015752
s.n.
Propolis faginea (Schrad.) P. Karst.
Italy

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 667716
Fiori Adr. s.n. 00 March 1901
Propolis faginea f. abietina
Italy, Vallombrosa (Firenze)