K. Vanky [1-250]

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP69132
J. Monahan s.n. 06 January 1980
Ustilago spinigicis
New Zealand, North Island, Piha

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1038035
J. Monahan #s.n. 06 January 1980
Ustilago spinificis F. Ludw.
New Zealand, North Island, Piha