K. Vanky [1-250]

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP70383
C. Vanky; K. Vanky s.n. 23 November 1999
Ustilago schroeteriana Henn.
Argentina, Prov. Misiones, 98 km NE urbe Posadas