K. Vanky [1-250]

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP70574
C. Menge; K. Vanky s.n. 25 July 1992
Entyloma linariae J. Schröt.
Germany, Baden-Wuerttemberg, c. 60 km S. Stuttgart, in valle "Starzel-Tal", 3 km E. oppid. Hechingen