K. Vanky [1-250]

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP70597
C. Menge; K. Vanky s.n. 26 October 1992
Sporisorium dimeriae-ornithopodae Vánky & C. Menge
India, Maharashtra State, 2 km N. oppid. Mahabaleshwar

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1113457
Menge C.; Vanky K. #VANKY 3757; 26 October 1992
Sporisorium dimeriae-ornithopodae Vánky & C. Menge
India, Maharashtra State 17d56'n,73d42'e, 2 km. N. of Mahabaleshwar