K. Vanky [1-250]

Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium, Washington State University
Catalog #: WSP71958
T. Vanky; K. Vanky s.n. 23 October 2004
Sporisorium tranzschelianum (Lavrov) Karatygin
Ethiopia, Gondar Reg., 24 km NE urbe Bahar Dar

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 873112
Vanky, T.; Vanky, K. s.n. 23 October 2004
Sporisorium tranzschelianum (Lavrov) Karatygin
Ethiopia, Gondar Reg 24 km NE urbe Behar Dar