Ascomyceten #1644
Rehm, Ascomyc.
H. Rehm [1-2175, plus extras]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1005410
s.n.
Eutypella collariata f. microspora Rehm

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: CUP-F-0921
Dr. S. J. Rick #123
Eutypella collariata (Cooke & Ellis) Rehm
Brazil, Sao Leopoldo, Rio Grande do Sul.

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 576017
Rick S. J. s.n.
Eutypella collariata f. microspora Rehm
Brazil, Sao Leopoldo, Rio Grande do Sul