Griby Rossii Herbarii. Paraziti Culturnikh Rastenii
Editor(s): G. Nevodovskii
Range: 1-250
Notes: Fascicles I-VII