Rabenhorst-Winter, Fungi Europaei
Editor(s): H.G. Winter
Range: 2601-3600, plus extras
Notes: Centuries VII-XVI (XXVII-XXXVI, A continuation of Fungi Europaei Exsiccati).