Rabenhorst-Pazschke, Fungi Europaei Et Extraeuropaei
Editor(s): O.F. Pazschke
Range: 3601-4500
Notes: Centuries XVII-XXV (XXXVII-XLV, A continuation of Fungi Europaei Exsiccati).