Dataset: GLM
Search Criteria: Slovakia; excluding cultivated/captive occurrences

Page 1, records 1-100 of 438

Fungal Collection at the Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz


GLM:GLMcoll
Pholiota carbonaria (Fr.) Singer
GLM-F002230 / 44893 / 32666Pieschel, E.   1962-07-00
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Star√° Lesn√°, Forst, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Exidia nigricans (With.) P. Roberts
GLM-F002771 / 45594 / 33186Pieschel, E.   1960-03-15
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Tatransk√° Lomnica, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F009386 / 56467 / 39602Hazslinsky   1880-00-00
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, keine Angaben, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich
GLM-F027264 / 87124 / 56560Dunger, I.   1992-06-13
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Polianka b. Donovaly, Picea-Bestand, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F027274 / 87142 / 56568Dunger, I.   1992-06-13
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok S, Polianka b. Donovaly, Picea-Forst, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Fagus sylvatica
GLM-F027367 / 87336 / 56658Dunger, I.   1992-06-26
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Liptovc√° Rev√∫ce SE, Richtung Donovaly, Kammweg am Sturec, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F027379 / 87366 / 56670Dunger, I.   1992-06-25
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Liptovc√° Rev√∫ce b. Liptovsk√° Osada, Bachtal, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Quercus
GLM-F028184 / 88795 / 57377Terray, J.   1990-09-22
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Kokošovce (Kobersdorf), Forst "Hradová", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Abies alba
GLM-F036962 / 103228 / 65600Vampola, P.   1994-09-30
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Banská Bystrica (Neusohl) 6 km SW, Badín, NSG "Badínsky prales", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F103491 / 781206 / 421682Klenke, F.   1999-08-18
Slovakia, Prešovský, Stará Lubovna, Červený Kláštor NE, NLP Pieniny, Dunajec-Tal, 49.416473 20.436022

GLM:GLMcoll
GLM-F104860 / 782107 / 422133Klenke, F.   2007-07-31
Slovakia, ≈Ωilinsk√Ω, ≈Ωilina, Terchov√°, Ortsteil Podrozsutec, 49.256035 19.034187

GLM:GLMcoll
GLM-F104804 / 782125 / 422142Klenke, F.   2007-08-06
Slovakia, ≈Ωilinsk√Ω, ≈Ωilina, Terchov√° SE, Velk√Ω Rozsutec, 49.231579 19.098667

GLM:GLMcoll
GLM-F105350 / 782685 / 422422Klenke, F.   2011-07-26
Slovakia, Žilinský, Bytca, Súlov-Hradná, Súlovské skaly, 49.180721 18.585619

GLM:GLMcoll
Uredinopsis filicina (Niessl) Magnus
GLM-F104063 / 783125 / 422642Klenke, F.   2004-08-12
Slovakia, Prešovský, Poprad, Vernár E, Vel´ky Sokol, 48.918053 20.286375

GLM:GLMcoll
Adenostyles
GLM-F103487 / 783666 / 422913Klenke, F.   1999-08-17
Slovakia, Prešovský, Poprad, Vysoké Tatry NW, Velká Studená, 49.175617 20.193666

GLM:GLMcoll
Sorbus aucuparia
GLM-F104055 / 784088 / 423124Klenke, F.   2004-08-01
Slovakia, Košický, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce S, Tomášovský výhlad, 48.944614 20.458406

GLM:GLMcoll
Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern
GLM-F105348 / 784687 / 423423Klenke, F.   2011-07-26
Slovakia, Žilinský, Bytca, Súlov-Hradná, Súlovské skaly, 49.180733 18.585619

GLM:GLMcoll
Abies alba
GLM-F105359 / 882615 / 531508Klenke, F.   2011-08-02
Slovakia, Žilinský, Žilina, Terchová, Nové diery, 49.257702 19.031527

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F011081 / 59122 / 41192Dunger, I.   1983-07-17
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Tri studničky N, Kôprová dolina, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F011093 / 59143 / 41204Dunger, I.   1983-09-18
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Tatransk√° Lomnica, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F011765 / 60416 / 41851Pieschel, E.   1930-03-09
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Tatransk√° Lomnica, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F013834 / 64106 / 43847Kotlaba, F.   1955-09-17
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Veľké Leváre, Forst nahe der Bahnlinie, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden
GLM-F023446 / 79931 / 52959Kotlaba, F., Pouzar, Z. & D. A. Reid   1965-09-24
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Čierny Balog 8 km S, NSG "Dobročsky prales", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers
GLM-F027273 / 87139 / 56567Dunger, I.   1992-06-13
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Polianka b. Donovaly ESE, Weg zum Berg Kečka, Picea-Forst, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst.
GLM-F027284 / 87164 / 56578Dunger, I.   1992-06-20
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Korytnica-kúpele, zw. Liptovská Osada und Donovaly, oberhalb Hiadelské Sedlo, Aufstieg zum Prašivá-Massiv, Picea-Bestand, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F027287 / 87171 / 56581Dunger, I.   1992-06-23
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Donovali, oberhalb Polianka, Picea-Bestand, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Cladonia P. Browne
GLM-F027288 / 87173 / 56582Dunger, I.   1992-06-22
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Jasn√°, Demanovsk√° dolina, am Chopokhang, Wegrand, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Acer
GLM-F027356 / 87312 / 56647Dunger, I.   1992-06-28
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok, oberhalb Ludrova Dolina in der Huciaki-Klamm im Acer-Schluchtgehölz, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Resinicium bicolor (Alb. & Schwein.) Parmasto
GLM-F027358 / 87315 / 56649Dunger, I.   1992-06-27
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Liptovská Lúžna N, oberhalb Magurka, am Aufstieg zum Kammweg, Picea-Bergforst, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Botryobasidium subcoronatum (Höhn. & Litsch.) Donk
GLM-F027365 / 87330 / 56656Dunger, I.   1992-06-27
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok S, n Donovaly, Hang des Zvolen, Picea-Forst, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F027373 / 87351 / 56664Dunger, I.   1992-06-25
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Liptovc√° Rev√∫ce, Tal, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat.
GLM-F028874 / 89962 / 58015Berndt, R.   1992-08-00
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Veľký Lipnik 3 km S, Abieto-Fagetum mit Picea, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Rhodofomes rosea
GLM-F033462 / 97399 / 62278Vampola, P.   1993-10-09
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Čierný Balog 8 km S, NSG "Dobročský prales", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko
GLM-F038919 / 106598 / 67426Vampola, P.   1995-09-17
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Nová Sedlica (Bezirk Humenné), NSG "Stužica", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Cytonaema spinella (Kalchbr.) Höhn.
GLM-F043192 / 112087 / 71596Kalchbrenner, K.   1861-07-00
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Spišské Vlachy (Szepes-Olaszi) (Zentralkarpaten), feuchte Standorte nahe Ufer des Hernád, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Vicia sylvatica
GLM-F104060 / 781800 / 421980Klenke, F.   2004-08-06
Slovakia, Prešovský, Poprad, Vernár E, Rydzikova-Wiese, 48.918041 20.286375

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F010461 / 58006 / 40611Dunger, I.   1981-07-15
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Střbské Plesí, Picea-Forst, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Fagus sylvatica
GLM-F011014 / 59015 / 41131Dunger, I.   1983-07-10
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Turany SE, Aufstieg zum Kl'ak, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Veluticeps abietina (Pers.) Hjortstam & Tellería
GLM-F011080 / 59119 / 41191Dunger, I.   1983-07-17
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Tri studničky N, Kôprová dolina, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Picea abies
GLM-F023956 / 80739 / 53372Kotlaba, F.   1988-09-15
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Čierny Balog 8 km S, NSG "Dobročsky prales", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Amylostereum areolatum (Chaillet ex Fr.) Boidin
GLM-F024001 / 80822 / 53415Dunger, I.   1982-07-02
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ždiar S, Rand der Belanské Tatry (Weiße Tatra), Picea-Forst, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
undetermined
GLM-F027263 / 87123 / 56559Dunger, I.   1992-06-14
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Staré Hory, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F027273 / 87140 / 56567Dunger, I.   1992-06-13
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Polianka b. Donovaly ESE, Weg zum Berg Kečka, Picea-Forst, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F027286 / 87168 / 56580Dunger, I.   1992-06-23
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Polianka b. Donovaly ESE, Kammweg des Kečka, Fagus-Kampfzone, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domanski
GLM-F027294 / 87186 / 56588Dunger, I.   1992-06-28
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok, Aufstieg zum Salatin (NSG), Picea-Bestand, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Xylodon rimosissima
GLM-F027355 / 87309 / 56646Dunger, I.   1992-06-28
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok, S-Hangfuß des Salatin, in der Huciaki-Klamm, im Acer-Schluchtgehölz, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F027359 / 87318 / 56650Dunger, I.   1992-06-25
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Liptovc√° Rev√∫ce, Tal, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Fagus sylvatica
GLM-F027366 / 87334 / 56657Dunger, I.   1992-06-26
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok S, n Donovaly, Kammweg am Sturec, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Tubulicrinis subulatus (Bourdot & Galzin) Donk
GLM-F027372 / 87348 / 56663Dunger, I.   1992-06-18
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok S, n Donovaly, Ortsteil Mizuti, Hang des Zvolen, Forst-Mischbestand, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Alnus incana
GLM-F028182 / 88791 / 57375Terray, J.   1990-10-05
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Humenné 34 km E, Kolbasov, am Fluß Ulička, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Antrodia albida (Fr.) Donk
GLM-F029173 / 90473 / 58298Vampola, P.   1990-09-28
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Kokošovce (Kobersdorf), Forst "Hradová", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Loweomyces fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Jülich
GLM-F038918 / 106596 / 67425Vampola, P.   1995-10-12
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Bratislava (Preßburg) 15 km NE, Svätý Jur (Sankt Georgen), NSG "Šúr", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Microbotryum intermedium (J. Schröt.) Vánky
GLM-F103494 / 781208 / 421683Klenke, F.   1999-08-22
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Mal√° pol'ana, 48.6667 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F104056 / 781799 / 421979Klenke, F.   2004-08-01
Slovakia, Košický, Spišská Nová Ves, Čingov, 48.948177 20.490398

GLM:GLMcoll
Veratrum album
GLM-F104794 / 782110 / 422135Klenke, F.   2007-07-31
Slovakia, ≈Ωilinsk√Ω, ≈Ωilina, Terchov√° ESE, w Mal√Ω Rozsutec, 49.24754 19.038477

GLM:GLMcoll
GLM-F105352 / 782687 / 422423Klenke, F.   2011-07-27
Slovakia, ≈Ωilinsk√Ω, Bytca, S√∫lov-Hradn√°, Ortslage, 49.164886 18.589396

GLM:GLMcoll
GLM-F104068 / 783127 / 422643Klenke, F.   2004-08-13
Slovakia, Prešovský, Poprad, Štrbské Pleso, oberhalb des Ortes, 49.1245 20.06447

GLM:GLMcoll
Cirsium eriophorum
GLM-F104793 / 783248 / 422704Klenke, F.   2007-07-29
Slovakia, ≈Ωilinsk√Ω, ≈Ωilina, Terchov√° SE, n sedlo Strungov√Ω prislop, 49.232197 19.069204

GLM:GLMcoll
Puccinia arenariae (Schumach.) J. Schröt.
GLM-F105355 / 783527 / 422843Klenke, F.   2011-08-01
Slovakia, Trenčiansky, Považská Bystrica, Považská Teplá NE, Manínska skaly, 49.140804 18.504572

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F011080 / 59120 / 41191Dunger, I.   1983-07-17
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Tri studničky N, Kôprová dolina, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F023081 / 79318 / 52598Vampola, P.   1989-10-18
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Osadné, Bezirk Humenné, NSG "Udava", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F027271 / 87135 / 56565Dunger, I.   1992-06-13
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Polianka b. Donovaly ESE, Weg zum Kečka, Picea-Forst, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F027272 / 87137 / 56566Dunger, I.   1992-06-13
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Polianka oberhalb Donovaly, Picea-Bestand, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F027275 / 87145 / 56569Dunger, I.   1992-06-13
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok S, Donovaly, am Kečka, Zwergstrauchheide, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Peniophorella praetermissum
GLM-F027282 / 87160 / 56576Dunger, I.   1992-06-19
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok S, n Donovaly, Kammweg zw. Sturec und Zvolen, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam & Ryvarden
GLM-F027283 / 87162 / 56577Dunger, I.   1992-06-19
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok S, n Donovaly, am Kammweg b. Sturec, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F027298 / 87197 / 56592Dunger, I.   1992-06-28
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok, Aufstieg zum Salatin (NSG), Picea-Bestand, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
undetermined
GLM-F027355 / 87310 / 56646Dunger, I.   1992-06-28
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok, S-Hangfuß des Salatin, in der Huciaki-Klamm, im Acer-Schluchtgehölz, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Abortiporus biennis (Bull.) Singer
GLM-F038915 / 106590 / 67422Vampola, P.   1993-10-12
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Bratislava (Preßburg) 15 km NE, Svätý Jur (Sankt Georgen), NSG "Šúr", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar
GLM-F038924 / 106606 / 67431Vampola, P.   1995-09-13
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Čierný Balog 8 km S, NSG "Dobročský prales", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Leptotrochila astrantiae (Ces.) Schüepp
GLM-F103495 / 881554 / 531375Klenke, F.   1999-08-25
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Slovensky Raj, 48.666698 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F104061 / 882662 / 443493Klenke, F.   2004-08-06
Slovakia, Prešovský, Poprad, Vernár E, Rydzikova-Wiese, 48.918026 20.282534

GLM:GLMcoll
Abies alba
GLM-F010253 / 57675 / 40412Dunger, I.   1982-07-19
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Červený Kláštor, am Dunajec, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F011078 / 59116 / 41189Dunger, I.   1983-07-17
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Štrbské Pleso NW, Koprovske Dolina (Krivan-Gebiet), 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F011079 / 59117 / 41190Dunger, I.   1983-07-17
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Štrbské Pleso NW, Koprovske Dolina (Krivan-Gebiet), 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F011099 / 59154 / 41210Dunger, I.   1983-07-11
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Lysá Poľana, Bielovodská dolina (Weißwassertal), an der polnischen Grenze, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F012765 / 62144 / 42810Dunger, I.   1984-07-06
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Podlesok, am Hornad, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Cerrena unicolor (Bull.) Murrill
GLM-F012771 / 62155 / 42816Dunger, I.   1984-07-06
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Podlesok, am Hornad, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F012772 / 62157 / 42817Dunger, I.   1984-07-14
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Střbské Plesí, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Fagus sylvatica
GLM-F013802 / 64058 / 43815Pil√°t, A.   1952-06-25
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Detva N, montaner Jungfernwald Poľana, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F023082 / 79320 / 52599Vampola, P.   1989-10-18
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Osadné, Bezirk Humenné, NSG "Udava", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Abies alba
GLM-F023955 / 80737 / 53371Vampola, P.   1989-10-17
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Nová Sedlica (Bezirk Humenné), NSG "Stužica", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F027276 / 87148 / 56570Dunger, I.   1992-06-13
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Polianka b. Donovaly ESE, Richtung Kečka, Picea-Forst, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Picea
GLM-F027285 / 87167 / 56579Dunger, I.   1992-06-20
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Korytnica-kúpele, zw. Liptovská Osada und Donovaly, oberhalb Hiadelské Sedlo, Aufstieg zum Prašivá-Massiv, Picea-Bestand, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst.
GLM-F027292 / 87182 / 56586Dunger, I.   1992-06-25
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Liptovc√° Rev√∫ce b. Liptovsk√° Osada, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.
GLM-F027293 / 87184 / 56587Dunger, I.   1992-06-25
Slovakia, Banskobystrick√Ω, Brezno, Liptovc√° Rev√∫ce, Kalkhang, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Xylodon radula (Fr.) Tura, Zmitr., Wasser & Spirin
GLM-F027296 / 87191 / 56590Dunger, I.   1992-06-28
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok, oberhalb Ludrova Dolina in der Huciaki-Klamm im Acer-Schluchtgehölz, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Fagus sylvatica
GLM-F027352 / 87305 / 56644Dunger, I.   1992-06-28
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok, oberhalb Ludrova Dolina, Weg zum Salatin, oberhalb der Huciaki-Schlucht, Picea-Bestand, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Xenasma tulasnelloideum (Höhn. & Litsch.) Donk
GLM-F027354 / 87307 / 56645Dunger, I.   1992-06-28
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Ružomberok, oberhalb Ludrova Dolina am S-Hangfuß des Salatin, Bergmischbestand, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Fagus sylvatica
GLM-F027370 / 87344 / 56661Dunger, I.   1992-06-26
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Liptovcá Revúce Okres Lipt. Mikulaš, Prašnicke Sedlo, am Stuvec-Kamm, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.
GLM-F027371 / 87346 / 56662Dunger, I.   1992-06-26
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Liptovcá Revúce SE, Richtung Donovaly, Kammweg am Prašnicke Sedlo, 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Steccherinum fimbriatella
GLM-F033453 / 97381 / 62269Vampola, P.   1993-10-09
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Čierny Balog 8 km S, NSG "Dobročsky prales", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev & Singer
GLM-F036975 / 103253 / 65613Vampola, P.   1995-09-12
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Čierný Balog 8 km S, NSG "Dobročský prales", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. & Schigel
GLM-F038923 / 106604 / 67430Vampola, P.   1995-09-13
Slovakia, Banskobystrický, Brezno, Čierný Balog 8 km S, NSG "Dobročský prales", 48.666668 19.5

GLM:GLMcoll
GLM-F104862 / 782109 / 422134Klenke, F.   2007-07-31
Slovakia, Trenčiansky, Považská Bystrica, Podžiar, 49.254436 18.38784

GLM:GLMcoll
Doronicum columnae
GLM-F104795 / 782112 / 422136Klenke, F.   2007-08-02
Slovakia, ≈Ωilinsk√Ω, ≈Ωilina, Terchov√° S, Aufstieg zum Velk√Ω Kriv√°n, 49.188774 19.03174

GLM:GLMcoll
Melampyrum nemorosum
GLM-F105356 / 782690 / 422425Klenke, F.   2011-08-01
Slovakia, Trenčiansky, Považská Bystrica, Považská Teplá NE, Manínska tiesňava, 49.142242 18.508177

GLM:GLMcoll
GLM-F105340 / 783521 / 422840Klenke, F.   2011-07-26
Slovakia, Žilinský, Bytca, Súlov-Hradná, Súlovské skaly, 49.180859 18.585619

GLM:GLMcoll
Pucciniastrum epilobii (Pers.) G.H. Otth
GLM-F105358 / 783529 / 422844Klenke, F.   2011-08-02
Slovakia, Žilinský, Žilina, Terchová, Nové diery, 49.257702 19.031527

GLM:GLMcoll
Puccinia pimpinellae (F. Strauss) Link
GLM-F104861 / 784257 / 423208Klenke, F.   2007-07-31
Slovakia, Trenčiansky, Považská Bystrica, Podžiar, 49.254448 18.38784


Page 1, records 1-100 of 438


Google Map

Google Maps is a web mapping service provided by Google that features a map that users can pan (by dragging the mouse) and zoom (by using the mouse wheel). Collection points are displayed as colored markers that when clicked on, displays the full information for that collection. When multiple species are queried (separated by semi-colons), different colored markers denote each individual species.

Google Earth (KML)

This creates an KML file that can be opened in the Google Earth mapping application. Note that you must have Google Earth installed on your computer to make use of this option.