Dataset: All Collections
Taxa: Letharia
Search Criteria: excluding cultivated/captive occurrences

Page 64, records 6301-6400 of 7091

Swedish Museum of Natural History


S
L19691Erik P. Vrang   1928-08-05
Sweden, Västergötland, Habo, Vg, Habo, Lekhult, 57 14

S
L19688Rob. Tolf   1887-09-00
Sweden, Småland, Ingatorp, Suecia: Smål. Ingatorp

S
L19708E. Henschen   1863-00-00
Sweden, Värmland, Verm. Råda sn

S
L19707Wingqvist   
Sweden, Småland (Kalmar), Hjorted, In campanisterio ad templum Heredentium Hjortedensium Ostrog., 57 16

S
L19690Rob. Tolf   1888-08-00
Sweden, Småland, Ingatorp, Småland Ingatorp

S
L19696J. Carlson   1887-07-00
Sweden, Västergötland, V. G. Brunns klockstapel när Ulricehamn

S
L19699E. P. Vrang   411922-07-09
Sweden, Västergötland, Habo, Vg, Habo, S:a Hallebo, Ledstugan, 57 14

S
L19709   1820-00-00
Sweden, Uppland, Gamla Uppsala, Legi in campanisterio ad templum Upsaliæ antiquæ., 59 17

S
L19698Erik P. Vrang   1921-07-09
Sweden, Västergötland, Habo, Västerg, Habo; S:a Hallebo, Ledstugan., 57 14

S
L19715T. E. Hasselrot   1939-07-28
Sweden, Dalarna, Mora, Dalarne: Mora s:n (exklaven intill Härjedalsgränsen): Stormyren N om Kräckelbäcken, 61 14

S
L19701A. J. Hultgren   1873-08-00
Sweden, Östergötland, Svinhult, Östergötland, Svinhults kyrka., 57 15

S
L19700Anders Bohlin   1973-04-22
Sweden, Västergötland, Ornunga, Västergötland; Ornunga sn, gamla kyrkans klockstapel., 57 12

S
L19693T. M. Fries   1851-06-15
Sweden, Småland, Ås, Smål. Ås kyrka

S
L19717Gösta Lundqvist   1946-07-30
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne: Särna sn, W-sidan av Getsjöhöa, 61 13

S
L19703   
Sweden, Östergötland, Sund, Ostrgothiæ ad trabes in paroecia Sund Ostrogothiæ, 57 15

S
L19706A. J. Hultgren   1873-08-00
Sweden, Östergötland, Svinhult, Österg. Svinhults gamla träkyrka., 57 15

S
L19711Erik P. Vrang   1895-07-03
Sweden, Dalarna, Idre, Dalecarliæ: In monte Städjan, 61 12

S
L19705K. F. Dusén   1871-07-13
Sweden, Östergötland, Sund, ÖG. Ydre : Sunds s:n på socknemagasinet nära kyrkan., 57 15

S
L19710T. E. Hasselrot   1936-08-21
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre s:n, SO om sjön Grundagen, vid vägen till Sörvattnan, 61 12

S
L19735T. E. Hasselrot   1936-08-21
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre s:n, Grundagssätern, spåntak å lada å fäbodvallen., 61 12

S
L19714T. E. Hasselrot   1939-07-17
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre s:n, Storkölen mell. Lomviken o.Härjeåsätern, 61 12

S
L19704K. F. Dusén   1871-08-08
Sweden, Östergötland, Svinhult, ÖG. Ydre_ Svinhults s:n på den gamla träkyrkan., 57 15

S
L19732T. E. Hasselrot   1941-07-26
Sweden, Dalarna, Transtrand, Dalarne: Transtrand s:n: Idbäcksklitten, torrfura å liten myr strax NO om sjön uppe på berget., 61 13

S
L19713Hjalmar Möller   1909-09-00
Sweden, Dalarna, Sundborn, Dalarna, Sundborn, 60 15

S
L19702   
Sweden, Östergötland, Tidersrum, Ostrogoth in territorio Ydria ad muros ta... templi Tidersrum, 57 15

S
L19725Magnus E. Fries   1945-03-29
Sweden, Dalarna, Gagnef, Dlr, Gagnef sn, Brötjärna, på gärdesgård vid vägen till Säl c. 500 m. SO om Brötjärna., 60 15

S
L19712Erik Pärson (Vrang)   1895-07-06
Sweden, Dalarna, Särna, Dlr. Särna. Inter Lomviken et Härjehågna, 61 13

S
L19716T. E. Hasselrot   1941-07-21
Sweden, Dalarna, Transtrand, Dalarne: Transtrand s:n: myrkomplexet NO om Resjösäterns ödefäb., 61 13

S
L19722Olof Rasmark   1950-06-18
Sweden, Dalarna, Ore, Dalarne Ore sn, Örlaxmyren, 61 15

S
L19719P. M. Jørgensen   1976-07-29
Sweden, Dalarna, Sundborn, Sverige: Dalarna, Sundborn s:n, Finngärdet, på gammal utlöe mot Torpet., 60 15

S
L19740T. E. Hasselrot   1939-07-06
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre s:n, S-ändan av Grövelsjön, torrfura vid Grövlan., 61 12

S
L19724Olof Rasmark   1933-10-22
Sweden, Dalarna, Ore, Dalarne Ore sn. Gyttjemyren, 61 15

S
L19733T. E. Hasselrot   1941-07-21
Sweden, Dalarna, Transtrand, Dalarne: Transtrand s:n: SV om Resjösätern ödefäb., 61 13

S
L19721Olof Rasmark   1934-01-22
Sweden, Dalarna, Ore, Dalarne Ore sn. Stormyren öster om Korsåsens by, 61 15

S
L19759T. E. Hasselrot   1936-08-21
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre s:n, 1 km NO om Grundagssätern, på telefonstolpe vid vägen till Sörvattnan., 61 12

S
L19727T. E. Hasselrot   1941-07-25
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne: Särna s:n: c:a 1 km SV om Haftonbygget ödefäb., 61 13

S
L19730T. E. Hasselrot   1941-07-21
Sweden, Dalarna, Transtrand, Dalarne: Transtrand s:n: Resjösätern ödefäb., 61 13

S
L19762T. E. Hasselrot   1930-08-17
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne : Särna sn. : Njupeskär. Torr fur vid stigen till vattenfallet, 61 13

S
L19718T. E. Hasselrot   1962-05-31
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne: Särna sn, Bergvallens fäb., 61 13

S
L19761T. E. Hasselrot   1941-07-25
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne: Särna s:n: NV om Granåsen fäb., 61 13

S
L19745T. E. Hasselrot   1939-07-22
Sweden, Dalarna, Älvdalen, Dalarne: Älvdalen s:n, N om Krokfliotblecket, 61 14

S
L19738T. E. Hasselrot   1936-08-20
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre s:n, Töfsingdalens nationalpark, Hövdens sluttn. mot Storån, 61 12

S
L19750T. E. Hasselrot   1936-08-20
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre s:n, Töfsingdalens nationalpark, nedom stora fallet i Töfsingån, 61 12

S
L19729T. E. Hasselrot   1934-08-08
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne: Särna s:n : Fulufjället, torrfura i sluttningen nedom Njupeskär vid stigen till Njupåsen, 61 13

S
L19748T. E. Hasselrot   1939-07-21
Sweden, Dalarna, Transtrand, Dalarne: Transtrand s:n: tjärnen 450 2 km Ö om sörsjön hpl., 61 13

S
L19743T. E. Hasselrot   1934-08-08
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne : Särna sn; torrfura i myr mellan Njupåsen och Njupeskär (invid den spångade stigen till fallet), 61 13

S
L19767Carl Larsson   1944-07-18
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne. Särna sn, Slåttkölen, 2 km W om Glysjön, 61 13

S
L19751T. E. Hasselrot   1936-08-20
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre s:n, Töfsingdalens nationalpark, SO om stora fallet i Töfsingån, 61 12

S
L19765Magnus E. Fries   1941-04-11
Sweden, Dalarna, Grangärde, Dlr, Grangärde s:ns NO hörn, mellan Prästbodarna och Dragbergs gata, 60 14

S
L19736T. E. Hasselrot   1936-08-21
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne:; Idre s:n, V om Höstet, vid vägen till Sörvattnan, 61 12

S
L19752T. E. Hasselrot   1934-08-10
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre sn, Nipvallen fäb.; torrfura i myr väster om stugorna., 61 12

S
L19771Sten Ahlner   1940-05-27
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne: Särna s:n, Östomsjön, trägärdesgård i byn, mycket sparsam., 61 13

S
L19758T. E. Hasselrot   1936-08-21
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre s:n, Grundagsvålen, SO-sluttn, reg. silv., 61 12

S
L19756T. E. Hasselrot   1930-08-13
Sweden, Dalarna, Lima, Dalarne : Lima sn, Mosätra fäb., 60 13

S
L19749T. E. Hasselrot   1939-07-27
Sweden, Dalarna, Orsa, Dalarne: Orsa s:n : 1 km SV om avtagsvägen till Rosentorp, stubblikn. rest av torrfura i V-randen av Skarungsmyren., 61 14

S
L19753T. E. Hasselrot   1934-08-11
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne : Idre sn; torrfura på heden öster om Himmeråsen, invid stigen till Nipvallen fäb., 61 12

S
L19766Otto Vesterlund   1916-06-00
Sweden, Dalarna, Älvdalen, Dal.: Älfdalens kronopark, nära Löfnäs., 61 14

S
L19747T. E. Hasselrot   1939-07-25
Sweden, Dalarna, Älvdalen, Dalarne: Älvdalen s:n, Mossiberg, 61 14

S
L19768Bertil Lindquist   1932-03-01
Sweden, Dalarna, Ore, Dalarne : Ore sn, strax norr om Amungen, 61 15

S
L19744T. E. Hasselrot   1939-07-19
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne: Särna s:n, torrfuror i randen av myren mell. Oxvålen o. Fröberget., 61 13

S
L19754T. E. Hasselrot   1934-08-11
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne : Idre sn, Lövåsen, 61 12

S
L19778P. de Laval   1866-00-00
Sweden, Dalarna, Boda, Dalarne Boda s:n, 61 15

S
L19755T. E. Hasselrot   1930-08-02
Sweden, Dalarna, Lima, Dalarne : Lima sn. : Mellan Tandådalen fäb. o Hundfjället, 60 13

S
L19742T. E. Hasselrot   1936-08-21
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre s:n, V om Höstet, vid vägen till Sörvattnan, 61 12

S
L19764Olof A. Olsson   1934-04-07
Sweden, Dalarna, Ore, Dalarne, Ore, Korsåsen, Stormyren, 61 15

S
L19763Folke Lundberg   1934-08-25
Sweden, Dalarna, Leksand, Dalarne: Leksand sn, Baggbo-Öradtjärn, 60 14

S
L19757T. E. Hasselrot   1934-08-01
Sweden, Dalarna, Lima, Dalarne: Lima sn, torrfuror i myren söder om Darkbuklätten (= Darkbroklitten) vid vägen till Dorberget fäb., 60 13

S
L19769Bertil Lindquist   
Sweden, Dalarna, Älvdalen, Dalarne: Älvdalen sn, Blockån (ca 3 mil N om Älvdalen), 61 14

S
L19797Hans Lidman   1936-01-26
Sweden, Hälsingland, Alfta, Hälsingland: Alfta, Gullbergsbo fäb. på lada, 357 m . ö. h, allmän, 61 16

S
L19792Otto Vesterlund   1918-04-09
Sweden, Dalarna, Älvdalen, Dalarne : Älfdalens krpk, Krokfliot., 61 14

S
L19760T. E. Hasselrot   1941-07-25
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne: Särna s:n, Tranaflöten, 1 km NO om Plantbygget fäb., 61 13

S
L19790T. E. Hasselrot   1934-08-01
Sweden, Dalarna, Lima, Dalarne : Lima sn, torrfuror i myren söder om Darkbuklätten (= Darkbroklitten), vid vägen till Dorbergets fäb., 60 13

S
L19777Magnus E. Fries   1944-01-08
Sweden, Dalarna, Grangärde, Dlr, Grangärde s:ns nordöstra hörn, på mycket gamla torr-rakar på myr 1 km NV om Dragberget (pkt 488)., 60 14

S
L19779Bengt Collini   1949-07-00
Sweden, Dalarna, Grangärde, Dalarna: Grangärde s:n, Hoberget, 60 14

S
L19776Sten Ahlner   1940-08-04
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne: Särna s:n, NW om Slättberg, nära p. 501.8, 61 13

S
L19773T. E. Hasselrot   1939-07-17
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre s:n, Storkölen mell. Lomviken o. Härjeåsätern, 61 12

S
L19784G. Schotte   1897-07-00
Sweden, Dalarna, Orsa, Dlr. Orsa besparingsskog, bl. 63., 61 14

S
L19785G. Samuelsson   1913-08-18
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne: Särna, nära Härjeåsjön, 61 13

S
L19774T. E. Hasselrot   1941-07-21
Sweden, Dalarna, Transtrand, Dalarne: Transtrand sn, myrkomplexet NO om Resjösätern ödefäb., 61 13

S
L19781T. E. Hasselrot   1967-06-19
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre sn, Skärvagen, taket (”bjälktak”) av en lada på vallen, rikl., 61 12

S
L19783P. de Laval   1867-00-00
Sweden, Dalarna, Boda, Dalarne, Boda, Blåbärsåsen, 61 15

S
L19807Magnus Östman   1901-09-22
Sweden, Hälsingland, Ängersjö, Hälsingland. paroec Ängersjö: Digerbergsmyren, 61 14

S
L19780J. P. Gustafsson   1895-07-06
Sweden, Dalarna, Särna, Dlr. mellan Lomviken o. Härjehågna., 61 13

S
L19775T. E. Hasselrot   1936-08-21
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre s:n, SO om sjön Grundagen, vid vägen till Sörvattnan, 61 12

S
L19803Olof Rasmark   1936-08-09
Sweden, Hälsingland, Ovanåker, Hälsingland. Ovanåkers sn Edsbyängarna, 61 15

S
L19809Magnus Östman   1904-12-16
Sweden, Hälsingland, Ängersjö, Hälsingland. paroec. Ängersjö: Brötesåsen, 61 14

S
L19789Gunnar Samuelsson   1913-08-20
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarna: Särna, Krokbäcksätern pr. Rödfjället., 61 13

S
L19786G. Samuelsson   1913-08-18
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarna; Särna; nära Härjeåsjön, 61 13

S
L19791G. O. Malme   1931-07-15
Sweden, Dalarna, Orsa, Dalarne : Orsa vid vagen till Rosentorp., 61 14

S
L19782T. E. Hasselrot   1967-06-13
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne: Särna sn, stigen till Göljåreservatet, 61 13

S
L19793C. G. Andersson   1880-00-00
Sweden, Dalarna, Idre, Dlr. Idrefjellen, 61 12

S
L19796Alfr. Hartman   1855-00-00
Sweden, Gästrikland, Valbo, Gestric. Kubbo., 60 17

S
L19799Hans Lidman   1935-08-25
Sweden, Hälsingland, Ovanåker, Hälsingland: Ovanåker, Knåda, på tak av lada, sällsynt, 130 m. ö. h., 61 15

S
L19821Hans Lidman   1935-05-15
Sweden, Hälsingland, Voxna, Hälsingland: Voxna, Skallaberget, sällsynt, 61 15

S
L19787G. Samuelsson   1913-08-20
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne: Särna, nära Krokbäckssätern, 61 13

S
L19801Thure Eliason   1936-09-09
Sweden, Hälsingland, Ovanåker, Träckasbo, Ovanåkers s:n Hls., 61 15

S
L19820Hans Lidman   1934-06-20
Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Hälsingland: Bollnäs, Annefors, Fjälsbo, 61 16

S
L19788G. Samuelsson   1913-08-20
Sweden, Dalarna, Särna, Dalarne: Särna, Rödfjället, 61 13

S
L19810Magnus Östman   1904-06-08
Sweden, Hälsingland, Ängersjö, Hälsingland. paroec. Ängersjö: Ängersjö, 61 14

S
L19817Hans Lidman   1933-04-08
Sweden, Hälsingland, Alfta, Hälsingland: Alfta, Skalberget, Vibergstjärn, 61 16


Page 64, records 6301-6400 of 7091


Google Map

Google Maps is a web mapping service provided by Google that features a map that users can pan (by dragging the mouse) and zoom (by using the mouse wheel). Collection points are displayed as colored markers that when clicked on, displays the full information for that collection. When multiple species are queried (separated by semi-colons), different colored markers denote each individual species.

Google Earth (KML)

This creates an KML file that can be opened in the Google Earth mapping application. Note that you must have Google Earth installed on your computer to make use of this option.